Водопроводът е съоръжение за пренасяне на вода – питейна или за индустриални нужди от нейния източник до мястото на нейното потребление. Източниците обикновено са извори, езера и реки, от които водата се отвежда по тръби и канали, пречиства се и се събира във водохранилища (язовири). От там се разпределя по тръбопроводи до отделните жилища. Количеството използвана вода се определя с помощта на водомер. Съвременните водопроводи са изработени от поливинилхлорид, полиетилен или мед. Повечето от тях са подземни, но съществуват и надземни водопроводи.

Канализацията е система от канали за извеждане на отпадъци от човешка дейност и вода.

В едно домакинство водопроводът е ПП и ПЕ двупластови и дренажни тръби, месингова водопроводна арматура, помпи, водомери, противопожарна техника, ПВЦ улуци и канали за отводняване, ППР тръби и фитинги за вътрешен водопровод, ПВЦ тръби и фитинги за канализация, поцинковани тръби и фитинги, гарнитури, уплътнения, тефлони, кълчища, сифони, гофрирани тръби и маркучи, стоманени шевни и безшевни тръби и фитинги, меки връзки.

Ето една примерна схема за водопровод в една баня:

Всяко нещо, което виждате в схемата е нашата работа и нашето задължение към Вас. Всяко нещо трябва да бъде изготвено с особен финес и експертност, така че да можете Вие да го ползвате поне десет години напред, без да имате грижи и главоболия.

В края на краищата трябва да се получи това :

Цените за изграждане на вътрешен водопровод се оформят по принципа на “цена на точка” или „цена линеен метър“.

Точка е всеки извод за вода или канал.

Ето малко примери: Пералня – 2 точки, Тоалетна – 2 точки, Подов сифон – 1 точка, Моноблок – 2 точки, Казанче – 1 точка, Душ – 3 точки, Мивка – 3 точки, Водомер – 1 точка

Линеен метър (л.м.) е дължината на даден предмет или материал между най-крайните му точки независимо от неговата широчина, с други думи: линейният размер по протежението на предмет или материал измерено от край до край.

Ето малко примери: первази за ламинират паркет се измерват в л.м., цокъл от плочки се измерва в л.м.

Не забравяйте ние сме тук за Вас по всяко време, а съветите в “БГХендиМен” са безплатни.