Сградите са сред най-големите консуматори на електроенергия в наши дни. Годишно те потребяват около 40% от използваното електричество в глобален план и притежават огромен потенциал за икономии на енергия. Неслучайно сред водещите тенденции в световен мащаб през последните години е повишаването на енергийната ефективност.

Енергийна ефективност на механичните съоръжения

Консумацията на електричество в една сграда се подразделя на няколко подсистеми: захранваните в мрежата товари, осветителните тела и механичното оборудване за отопление, вентилация и климатизация, което обикновено е най-големият консуматор на електроенергия и съставлява около 85% от общото потребление на сградата.

Ние като фирма специализирала се във вътрешните ремонти, можем да предложим различните варианти и възможности за подобрения според сградата или помещенията с необходимост от подобрения в ел. инсталацията  и консумацията на електричество. Необходимо е само да се свържете с нас, а нашите специалисти ще дадат решения на задачата.